EKO((b))logas

ekologiškai švarios žinios | eco-friendly news

Kiek “žalia“ mūsų buitinė technika?

Posted by Kęstas - 7 kovo, 2007

ranking-guide-dec.jpg

2006-ų metų gale Greenpeace jau antrą kartą paskelbė mobiliuosius telefonus ir kompiuterius gaminančių kompanijų reitingus pagal jų produkcijos “draugiškumą“ aplinkai. Vertinant kompanijas, pagrinde buvo atsižvelgiama į du kriterijus: pavojingų, toksiškų medžiagų naudojimą produkcijoje ir pastangas perdirbti susidėvėjusią techniką. Kaip bebūtų keista, prasčiausiai besirūpinanti aplinka išrinkta, visų mylimus iPod’us gaminanti, Apple kompanija. Skaityti pilną įrašą »

Posted in atliekos, buitis, rūšiavimas | 4 Comments »

Klimato kaita – uždelsto veikimo atominė bomba

Posted by Kęstas - 14 vasario, 2007

doom2.JPGSimbolinis paskutinės teismo dienos laikrodis rodo kiek minučių liko iki vidurnakčio – vaizduojančio atominį susinaikinimą. Šis laikrodis pradėjo tiksėti rodydamas 7 min. iki vidurnakčio, 1947 m. numetus atomines bombas ant Hirosimos ir Nagasakio. Vėliau rodyklių padėtis keitėsi priklausomai nuo esamos pasaulinės situacijos ir susinaikinimo grėsmės. 2007 metais šio laikrodžio rodyklė priartėjo prie vidurnakčio dar dviem minutėm (5 min. iki 12), nes be atominio karo pavojaus, kaip grėsmė žmonijos išlikimui, dar priskirtas ir klimato kaitos poveikis. S. Hawking’as, bene žymiausias fizikas-teoretikas po A.Eišteino, sergantis šonine amiotrofine skleroze (paralyžiaus forma), klimato kaitos grėsmes lygina su atominiu karu (balsas  generuojamas kompiuteriu, kadangi mokslininkas tevaldo porą pirštų). Skaityti pilną įrašą »

Posted in gamta, klimato kaita | 2 Comments »

Konferencija “GMO naudojimas ir visuomenės požiūris“

Posted by ramūnas - 13 vasario, 2007

ELTA praneša: “Vasario 14-15 d. vyks konferencija “Genetiškai modifikuotų organizmų (GMO) naudojimas ir visuomenės požiūris“ (Verslo ir laisvalaikio centras “Margis“, Penkininkų km., Trakų r.). Bus aptartos GMO naudojimo perspektyvos Lietuvoje, galimas šių organizmų ir produktų poveikis aplinkai ir žmonių sveikatai, teikimas vartotojų rinkai, informacijos visuomenei teikimo svarba, etiniai klausimai, Lietuvos visuomeninių organizacijų požiūris į GMO naudojimą. Konferenciją organizuoja Aplinkos ministerija, Pasaulio aplinkos fondas ir Jungtinių Tautų aplinkos apsaugos programos projektas Biosaugos sistemos įgyvendinimas Lietuvoje“ (išsamesnė informacija: Danius Lygis, tel. 266 3562).“

Tik vakar informacija buvo paskelbta gmo.am . Keista, kad tokia konferencija vyksta gan nuošalioje vietoje. Norėtųsi didesnės viešumos. Į mano užklausą dėl detalesnės informacijos apie konferenciją (programa etc) atsakyta nebuvo.

Pernai liepos mėnesį atliktas Lietuvos gyventojų (1003 respondentai) nuomonės tyrimas rodo, kad gyventojų domėjimasis yra žemo lygio – tik 32% pastebėjo, kad prekyboje yra produktų su GM komponentais.

Posted in GMO | Leave a Comment »